Han confiat en nosaltres

A Mirada Local fem dels teus problemes i necessitats la nostra raó de ser

Servei de comunicació i premsa
Plans de comunicació per a ajuntaments

Elaboració del Reglament de Participació Ciutadana
Gabinet de comunicació: notes de premsa, web i assessorament
Pressupost participatiu’18
Gabinet de premsa i comunicació
Pressupostos participatius 2018
Pressupostos participatius 2019
Procés de participació ciutadana en la revisió del POUM
Pressupostos Participatiu 2019
Elaboració del Reglament de Participació Ciutadana i del Pla Director de Participació Ciutadana
Pressupost Participatiu 2018
Pressupost Participatiu 2019
Pressupost Participatiu 2020
Pressupost Participatiu 2018
Pressupost Participatiu 2019
Pressupost Participatiu 2018
Gabinet de Premsa: web, notes de premsa, xarxes socials, disseny gràfic
Redacció, disseny i impressió del butlletí d’informació municipal
Gabinet de Premsa: web, notes de premsa, xarxes socials, disseny gràfic
Gabinet de Premsa: web, notes de premsa, xarxes socials, disseny gràfic
Gabinet de Premsa: web, notes de premsa, xarxes socials, disseny gràfic
Elaboració de la presentació interactiva BCN Capital Social
Pla de comunicació del nou Reglament de Participació Ciutadana
Redacció i disseny gràfic del butlletí d’informació municipal
Gabinet de Comunicació: web, notes de premsa, xarxes socials, disseny gràfic
Pressupostos Participatius'17
Pressupostos Participatius'18
Elaboració del Pla Local de Joventut 2016-20
Gabinet de Premsa: web, notes de premsa, xarxes socials, disseny gràfic
Pla de comunicació per a la difusió del projecte de simbiosi empresarial
Gabinet de difusió institucional: disseny gràfic de díptics i cartelleria
Disseny d’un Pla de Foment de l’Emprenedoria Juvenil
Disseny del Pla Local de Joventut 2015-2018
Ajuntament de Tordera
Disseny d’una diagnosi participativa de la realitat juvenil
Elaboració d’un mapa virtual dels recursos i serveis juvenils de la comarca
Realització de la diagnosi juvenil en el marc del Pla Local de Joventut 2014-2017
Implementació d’un procés participatiu i comunicatiu per a l’elaboració dels Pressupostos Participatius
Disseny, planificació i implantació d’un procés participatiu per a l'anàlisi del model de Festa Major
Disseny i elaboració del Pla Local de Joventut 2013-2016
Disseny de la diagnosi de la realitat juvenil per al Pla Local de Joventut 2014-17
Elaboració d’una diagnosi juvenil per al Pla Local de Joventut 2013-2016
Disseny d’un pla de comunicació orientat a la difusió d’un projecte sectorial
Conveni de col·laboració per a l’enfortiment dels municipis en comunicació i planificació
Ajuntament de Balsareny
Redacció i disseny gràfic del butlletí d’informació municipal
Gestió de les xarxes socials institucionals
Servei de gestió de les xarxes socials
Gabinet de Comunicació: web, notes de premsa, xarxes socials, assessorament
Elaboració i difusió de l’Ordenança de Convivència Ciutadana
Gabinet de Comunicació: web, notes de premsa, xarxes socials, disseny gràfic
Elaboració d'un Pla de Comunicació Turística i creació de la marca El Ripollès
Gabinet de Comunicació: web, notes de premsa, xarxes socials, disseny gràfic
Pla de comunicació per a la difusió del projecte de simbiosi empresarial
Gestió de les xarxes socials de Ripollès Turisme
Diagnosi de la realitat juvenil per al Pla Local de Joventut 2013-2016
Elaboració del Pla Director de Participació Ciutadana 2016-20
Gabinet de Comunicació: web, notes de premsa, xarxes socials, disseny gràfic
Pojecte comunicatiu sobre l’impacte econòmic, social i laboral de l’esport
Redacció i correcció de la revista d'informació municipal
Projecte de comunicació per a la projeccció de la marca i-vallès
Redacció del Reglament de Participació Ciutadana