Innovació pública i comunicació

per a una governança intel·ligent

  • Votació electrònica i portals de participació
  • Gabinet de premsa i comunicació
  • Pressupostos Participatius
  • Plans de comunicació i campanyes
  • Observatori de la Convivència
  • Gestió de xarxes socials institucionals
  • Marques i imatge corporativa
  • Plans Locals de Joventut