Qui som

taxi brussels airport

Intel·ligència al servei del comerç i la petita empresa

Mirada Local és un  gabinet especialitzat en la prestació de serveis de comunicació al comerç, la petita empresa i el tercer sector. El denominador comú de tots els nostres serveis és un esforç continuat per transformar les eines i la intel·ligència que ens aporta el micro-màrqueting en solucions a l’abast dels comerços, les empreses i entitats sense ànim de lucre.

Solucions assequibles per professionalitzar la comunicació

La nostra missió és contribuir a professionalitzar la comunicació dels comerços i les petites empreses, tot aportant-los solucions econòmicament assequibles i específicament dissenyades per donar resposta a les seves necessitats quotidianes, sovint lligades a l’àmbit local i a un territori geogràfic concret.

Acompanyament permanent

A Mirada Local coneixem les limitacions econòmiques i de recursos humans que tot sovint pateixen els nostres clients. És per això que la nostra filosofia de treball es basa en un model integral de prestació de serveis, la qual cosa implica l’acompanyament permanent en totes les fases del projecte, incloent la seva implantació i desplegament sobre el terreny.

Respostes realistes i operatives

A Mirada Local disposem d’un equip de professionals expressament seleccionat per tal de fer front a les necessitats reals i quotidianes dels comerços i les petites empreses. El nostre valor afegit radica en el caràcter eminentment pràctic dels nostres serveis, específicament orientats cap a l’elaboració de respostes realistes, operatives i fàcilment incorporables en el dia a dia dels nostres clients.